Eco-Energy Oirschot BV
Broekstraat 31
5688 JX Oirschot
T: 0499 571171
F: 0499 577568
E: biogas@heydehoeve.nl

Kringloop

Artikel Food4Bees


Food4Bees

Gemeente Oirschot heeft met EcoEnergy afspraken gemaakt om het maaisel van ecologisch beheerde bermen af te voeren naar EcoEnergy. Mocht dit een succes worden dan heeft ecologisch bermbeheer in Oirschot een nieuwe toekomst. Resultaten of dergelijk maaisel interessant voor biovergisting is echter een proces van middellange termijn, maar de 1e stap is gezet. De percelen liggen bewust verspreid over meerdere gemeenten.

De volgende percelen zijn ingezaaid met bloemenmengsel met in het totaal ongeveer 6 ha:

Ook heeft gemeente Oirschot met Eco-Energy afgestemd twee percelen (De Scheper en Peperstraat-Helpad)  in te zaaien met een bijenmengsel. De twee percelen betreffen tezamen ca. 6 ha.

Ook zijn er plannen voor het inzaaien op Westfields.