Eco-Energy Oirschot BV
Broekstraat 31
5688 JX Oirschot
T: 0499 571171
F: 0499 577568
E: biogas@heydehoeve.nl

Kringloop

Artikel LTO Ledenvoordeel - Sector: Varkenshouderij Plaats: Oirschot Levert: 16.000 megawatt per jaar middels biovergisting


LTO Ledenvoordeel

Varkenshouder Bert Rijnen is een innoverende ondernemer die gelooft in een kringloop waarin geen afval bestaat maar alleen waardevolle grondstoffen. De varkens worden gevoerd met voer en reststromen uit de omgeving. Hun mest wordt vergist tot gas en vervolgens omgezet in groene stroom en warmte. Met de warmte droogt het bedrijf diverse soorten mest. Het initiatief ‘Energie van Boeren’ maakt de inspanningen van Rijnen en collega-opwekkers zichtbaar voor de maatschappij.

Rijnen is een zeer vernieuwde ondernemer met bedrijven in Noord-Brabant, Zeeland en Spanje. Hij is mede-initiatiefnemer van Heyde Hoeve: vier collega's die op een duurzame manier Duroc-varkens houden. Het smakelijke vlees wordt verwerkt tot opvallende kwaliteitsproducten wat in 2012 zelfs is uitgeroepen tot het lekkerste duurzame vlees.

Achter het bedrijf in Oirschot staat de biovergistingsinstallatie. “We vergisten onze eigen mest samen met 50 % restproducten uit de voedingsindustrie tot methaan. Daarop draaien twee gasmotoren – WKK's – die gelijktijdig stroom en warmte opwekken. De groene stroom verkopen we aan Greenchoice, zo'n 16.000 megawatt per jaar, goed voor 6000 huishoudens. Met de warmte drogen we mest, zodat die hoogwaardig gebruikt kan worden in binnen- en buitenland”, vertelt Bert.

LTO-initiatief 'Energie van Boeren' kan zo garanderen dat de groene stroom uit Nederland komt en niet ingekocht is via internationale certificaten.

Circulaire economie De vergisting is in 2008 gestart om een mestprobleem op te lossen, maar nu geëvolueerd tot een schoolvoorbeeld van de circulaire economie, een kringloop waarin geen afval bestaat maar alleen waardevolle grondstoffen. De aanpak beperkt het aantal transportbewegingen – en dus CO2-uitstoot – aanzienlijk.

Een belangrijke taak van Witlox is goede zorg voor de micro-organismen in de installatie. Het biologische evenwicht bepaalt het rendement en daarmee de winstgevendheid. “Als de biologie goed werkt, produceren we meer gas en dus meer stroom en kunnen we meer mest drogen. Het is dus cruciaal om de bacteriën te vertroetelen,” vertelt hij.

EcoEnergy werkt samen met zeven andere biogas-opwekkers om informatie uit te wisselen en oplossingen te bedenken voor knelpunten. Een voorbeeld daarvan is de nuttige toepassing van het digestaat, het restproduct na de vergisting. Het bedrijf is bezig met scheiding in een dikke en dunne fractie. De eerste kan dan gepelletiseerd worden tot meststof, de tweede gezuiverd tot loosbaar water.

Recent is EcoEnergy aangesloten bij het LTO-initiatief 'Energie van Boeren'. “Daarmee krijgt ons product een gezicht, de herkomst is gegarandeerd met certificaten. We willen graag herkenbaar zijn als producent van Nederlandse groene energie. Agrarische ondernemers die groene stroom inkopen via het collectief zijn er op deze manier zeker van dat die van collega's afkomstig is, en niet uit het buitenland”, vertelt Rijnen.