Eco-Energy Oirschot BV
Broekstraat 31
5688 JX Oirschot
T: 0499 571171
F: 0499 577568
E: biogas@rijnenbv.nl

Kringloop

Eco-Energy Oirschot BV

In 2008 is de Eco-Energy Oirschot BV begonnen met het opwekken van groene energie. Deze groene energie wordt opgewekt op het bedrijf Eco-Energy Oirschot BV. Deze biogasinstallatie is gevestigd in Oirschot en heeft een capaciteit van twee MWh. Hiermee worden 6.000 gezinnen voorzien van groene energie. Daarnaast wordt de plaatselijke voetbalclub Spoordonkse Boys voorzien van duurzame energie.

Eco-Energy Oirschot BV is een biogasinstallatie die biogas opwekt door middel van co-vergisting. Dit houdt in dat de te vergiste biomassa voor minimaal 50% uit dierlijke mest moet bestaan. De overige biomassa bestaat uit verschillende producten die zeer gevarieerd kunnen zijn, bijvoorbeeld de restproducten uit de voedingsmiddelenindustrie.

Koolstofdioxide, oftewel CO2, is schadelijk voor het milieu en gezien de toekomst moet de uitstoot van CO2 gereduceerd worden. Namens Eco-Energy Oirschot BV dragen wij ons steentje bij aan deze CO2-reductie door middel van het besparen van 12.000 ton CO2.

Al met al is Eco-Energy Oirschot BV een prima recyclebedrijf en werken wij constant aan onze license to produce.

Eco-Energy Oirschot BV